home
 
  Succesvol veranderen|Themaverdieping
Themaverdieping

Het creëren van een eigen succescultuur

Cultuur is een breed begrip. Concreet gaat het om opvattingen, gewoontes en gedrag. In de praktijk zien we dat een organisatiecultuur nogal eens botst met wat een organisatie aan doelen en resultaten beoogt. In dit thema wordt antwoord gegeven op de vraag hoe je een organisatiecultuur kunt definiëren en veranderen.

Psychologie van het overtuigen
Over overtuigen zijn bibliotheken vol geschreven. Kenmerkend van veel literatuur is dat het suggereert dat je met een paar trucjes van alles kunt bereiken. Helaas, trucjes werken in veel gevallen niet.

In dit thema wordt toegelicht dat elke transactie te maken heeft met erkenning en respect. Hoe we met dit inzicht en met de zes geheimen van overtuigen meer kunnen bereiken, komt volop aan bod. Ingegaan wordt op concrete situaties.

Talentmanagement
Veel onderzoek is gedaan naar (personeels)management en de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij hun organisatie. In de regel blijkt dat veel mogelijkheden en talenten van mensen onbenut blijven. Op de balans is de loonsom een forse kostenpost. Het zijn de mensen die een organisaties maken. Hoe u het plezier op de werkvloer, de betrokkenheid en de prestaties van een afdeling en organisatie kunt vergroten, wordt uitvoerig toegelicht. Kernbegrippen zijn: talenten herkennen, talenten verbinden, focussen op wat sterk is, prestaties en erkenning.

Succesvol presteren
Succesvol presteren gaat over creativiteit en mentale blokkades die ons gevangen houden. Ingegaan wordt hoe je grip krijg op jeze emoties, denken en gedrag om zo nieuwe antwoorden en oplossingen te kunnen vinden.
Meer lezen over cultuurtypen: triballeadership.net »

Meer weten over beïnvloeding: insideinfluence.com »
Meert weten over talentmanagement: managementenliteratuur.nl »
Meer lezen over creativiteit: stevenpressfield.com/the-war-of-art »
 
   
 
 
“Klantgestuurd ondernemen invoeren”
Interviews met medewerkers en stakeholders leidden tot duidelijke kernwaarden die door allen werden gedragen...lees meer »
Woningcoorporatie in het Noorden van het land
disclaimer