home
 
  Cultuur, organisatie en omgeving
Meer over...

Cultuur
Cultuur is een containerbegrip. De kern van cultuur zijn onze gewoonten, opvattingen en waarden. Als we onze toekomst kennen is de vraag hoe realiseren we die? Zijn oude gewoonten toereikend of moeten we nieuwe aanleren. Elke verandering is een leerprestatie. Leren doen we niet door te horen dat het anders moet, of door een training te volgen of een artikel te lezen. Leren is emotie. Als klein kind ervoeren we hoe we voorwerpen konden ontwijken als we lopen en rennen. Deze patronen hebben we vastgelegd in onze hersenen. Stappen we later in een auto dan staan we geprogrammeerd op loopsnelheid. Raken we in een slip dan blijkt deze kennis bij deze snelheid ontoereikend. Onze geconditioneerde reflexen schieten te kort. Vandaar dat mensen een slipcursus volgen om met zweet in de handen het juiste gedrag in te oefenen. Yours zet bij transities het nieuwe leren in. Dit betekent dat een nieuwe en effectieve cultuur gezamenlijk wordt gedefinieerd en ander gedrag gewoon tijdens de productie en dienstverlening wordt ingeoefend. Niet door mensen van buiten de organisatie, maar door de eigen mensen zelf. Concreet en simpel. Echt KISS: keep it stupid simple.

Organisatie
Samenwerken is het benutten van talenten. Hier oog voor hebben. Waarde toevoegen om medewerkers, partners en klanten te binden. Een levendige organisatie van betrokken management en medewerkers verhoudt zich met succes tot haar omgeving. We kennen tal van ordeningsprincipes voor organisaties. Een excellente organisatie kent echter een eigen unieke ordening. Een ordening waarmee zij haar identiteit het beste kan uitdrukken. Met andere woorden hoe organiseer je wat voor jou belangrijk is! Bij problemen en veranderingen hebben we vaak te maken met geconditioneerde reflexen. Het gevolg is dat er snel een oplossing wordt voorgesteld en geïmplementeerd. Het resultaat is dat niet veel later een volgend probleem voor de deur staat. We plakken de binnenband terwijl de volgende gaatjes al zichtbaar zijn.

Geconditioneerde reflexen kennen we bijvoorbeeld ook bij een sollicitatiegesprek. Direct als we een sollicitant een hand geven hebben we een opvatting van de man of vrouw. De kunst in ons werk is om regelmatig afstand te nemen van onze eigen vanzelfsprekendheden, niet proberen ons gelijk te halen maar onderzoekend de unieke kwaliteiten van de ander verkennen. In een organisatie kunnen onbewuste en niet productieve beelden en opvattingen over werkverhoudingen, succes, prestaties, samenwerking, klanten en waardering, de creativiteit en dynamiek gegijzeld houden. In dat geval wordt er bij veranderingen en problemen gekozen voor standaardoplossingen. Het verschil ontstaat wanneer de eigen identiteit centraal staat en oplossingen een organisatie op de markt onderscheiden.

Omgeving
Een sterke identiek en een succesvolle samenwerking richten de blik op de omgeving. Klantenbinding is meer dan het meten van klanttevredenheid en een enquête. Het gaat om de dialoog. Wat drijft klanten? Hebben ze een positieve emotie bij het verhaal over een dienst of een product. Een klant wil gezien en erkend worden. Een product of dienst moet bijdragen aan zijn identiteit. Lang is gedacht dat de mens een homo economicus is die handelt op basis van rationeel gedrag. De werkelijkheid is anders. Een product of dienst moet passen binnen een beleving. Het moet perspectief bieden. We leven niet alleen in een natuurlijke omgeving, maar ook in een symbolische wereld. DVM richt zich op de symbolische wereld: de belevingskant – op de relatie tussen beleving en wat maakt dat een klant besluit ons product te kopen of dienst af te nemen.
 
   
 
 
Bij DVM staan drie kernbegrippen centraal:
» Cultuur
» Organisatie
» Omgeving
disclaimer