home
 
  Cultuur, organisatie en omgeving
Coaching

Bij coaching helpt een professionele coach jou bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het resultaat van de gesprekken is meer dan het bereiken van je doel. Tijdens het proces neemt je zelfkennis toe, vindt je meerdere oplossingen voor knel- en pijnpunten, vergroot je je zicht op onbekende talenten en ontwikkel je nieuwe vaardigheden en effectieve gedragsstijlen.

We hebben allemaal onze eigen aandachtsgebieden en ontwikkelpunten, thema’s die bij tijd en wijle weer tevoorschijn komen. Hardnekkige denkpatronen kunnen je echter flink in de weg zitten. Ze weerhouden je ervan om alles uit je leven te halen wat erin zit. Vanaf het moment dat je ter wereld kwam, werden je overtuigingen gevormd. Mensen reageerden vanaf dat eerste prille moment op je. Bijvoorbeeld door naar je te glimlachen, of door geïrriteerd te zijn wanneer je je etensbordje door de kamer gooide. Doordat iedereen om je heen sterker en groter was en meer kon, kun je ten onrechte geconcludeerd hebben dat je minder was. Al deze interacties in je verdere leven, maken je tot wie je vandaag bent. Door je interacties met anderen vormt zich je zelfbeeld. Dit zelfbeeld kan je helpen om je maximale potentieel te benutten. Of kan je in de weg staan om actie te ondernemen, omdat de ervaring je geleerd heeft dat bepaalde handelingen toch niets opleveren. Wat je gelooft, maakt wie je bent.

Ons zelfbeeld is zo vertrouwd, dat we het als de waarheid ervaren. Als een comfort zone, een plek waar wij ons veilig en beschermd voelen. Soms is dit fijn, soms blokkeert het ons om te doen wat we echt willen! Een mooie metafoor is een toneelstuk. Elke rol vraagt om een bepaalde houding, denken, gedrag en aankleding. Zo zal een zwerver, met een rolex om de pols, eerder wantrouwen oproepen dan mededogen. In een toneelstuk vinden we het heel gewoon een rol te spelen. Echter ook in het werkelijke leven spelen we vele rollen. Zo gedragen ons anders op ons werk, dan op de sportclub, op vakantie en thuis. Dit gebeurt eigenlijk onbewust. Op de bühne moet je je rol spelen, zo authentiek mogelijk. Achter de coulissen kun je, buiten het oog van het publiek, de prestaties met de medespelers doorpraten -  daar ontvang je feedback waarbij je zelf verantwoordelijk blijft voor wat je er mee doet.

Coaching is eigenlijk hetzelfde – in een veilige omgeving kun je reflecteren op je emoties, denken en gedrag. Over die dingen praten die je niet voor de bühne kunt en wilt tonen.  

Het is niet belangrijk wat men van ons maakt, maar wat wij zelf maken van wat ze van ons gemaakt hebben. (Sartre)

 

gcoach

 
   
 
 
Bij DVM staan drie kernbegrippen centraal:
» Cultuur
» Organisatie
» Omgeving
disclaimer