home
 
  Cultuur, organisatie en omgeving
DVM in de praktijk
Vier voorbeelden uit de praktijk van Yours Advies.

“Klantgestuurd ondernemen invoeren”
Een woningcorporatie in het noorden van het land wilde het concept van klantgestuurd ondernemen invoeren. Al snel constateerde de directie dat een nieuw organisatieontwerp, functieboek en aangepaste automatisering en applicaties onvoldoende resultaat opleverden. Nadat we vaststelden dat klantgestuurd ondernemen een technisch concept is dat weinig emotie oproept, werd er uitvoeriger stilgestaan bij het doel van klantsturing. Als kernbegrip kwam de wens naar voren van een excellent dienstverlenende organisatie. Met de medewerkers en stakeholders zijn vervolgens interviews gehouden. Gevraagd werd naar eigen sterke ervaringen van goede dienstverlening. Uit al deze interviews zijn vervolgens de kernwaarden gehaald. De gemeenschappelijke kernwaarden zijn benoemd als de statements ‘zo doen wij het’. Wat abstract was, werd nu heel concreet.

“Op zoek naar gemeenschappelijke waarden”
Een Haagse projectontwikkelingsorganisatie constateerde dat het schortte aan samenwerking. Hoeveel er ook al over gesproken was, de waan van de dag was sterker. In gesprekken is gezocht naar de kenmerkende ervaringen van perfecte samenwerking en waaruit dit bestond. Het resultaat was een eigen definitie van samenwerking en zes statements die leidend werden voor nieuw gedrag. De omschrijving van het waarom, de gemeenschappelijke waarden en de definitie van nieuw gedrag, zijn vervolgens in een kunstwerk door medewerkers uitgedrukt. Het kunstwerk staat nu prominent bij de ingang van het gebouw.

“Gedragsregels die begrijpelijk zijn”
Bij een lokale overheid in het westen van het land bestond tussen de hoofdafdeling financiën en de lijn veel animositeit. Wie bepaalt nu wat? In tal van gesprekken waren taakafbakingen afgesproken en afspraken gemaakt hoe vice versa spullen werden aangeleverd. Na elk gesprek ging het even goed en vervolgens ging het weer als vanouds. Als conclusie noemde men dat het lag aan de communicatie. Wat ook gedaan werd aan de communicatie het mechaniek bleef in stand. Communicatie is een leeg begrip en stuurt geen gedrag. De DVM aanpak bestond eruit communicatie in deze organisatiecontext inhoud te geven. Met de concrete waarden kon vervolgens ‘zo doen we dat’ in gedragsregels worden omgezet. Gedragsregels die iedereen begrijpt en hiermee van harte instemt.

“Een scherpe missie”
Een woonconsumentenorganisatie in Almere en Amsterdam merkte dat al haar energie werd opgeslokt door overleg en beleidskwesties met haar verhuurder. Ze kwam steeds verder af te staan van de commissies in de wijken. De vraag die zij stelde was: hoe kunnen we het anders doen’? Korte interviews leidden tot kernwaarden en een scherpe missie. Het denken en doen veranderden van reactie in proactief. De stelling werd: ‘we creëren zelf zaken die we belangrijk vinden voor het goede wonen!’ Hierbij zocht men aansluiting bij vele bewoners die graag hun talenten willen inzetten voor betere buurten.
 
   
 
 
Bij DVM staan drie kernbegrippen centraal:
» Cultuur
» Organisatie
» Omgeving
disclaimer