Transitiemanagement 'sturen op gedrag'

Nogal wat organisatieveranderingen mislukken. De belangrijkste oorzaak is dat organisaties ambities oppakken binnen de bestaande structuur, opvattingen, waarden en organisatiegedrag. De incentives die gedrag sturen blijven daardoor intact. En snel valt een organisatie, na een enthousiaste start, terug in haar oude vertrouwde patronen. U wilt verder en succes boeken. Yours Advies biedt hiertoe een unieke aanpak: dynamic value management »

Dynamic value management gaat uit van de sterkte van een organisatie en afdeling, de talenten en mogelijkheden van de organisatieleden. Wat willen we bereiken, wat hebben we nodig en hoe doen we dat? Maar bovenal wat is er nodig om het gewenste denken en gedrag van management en medewerkers te stimuleren en tot nieuw gewenst gedrag te regisseren. De uitkomsten:

  • een unieke organisatie-identiteit
  • een effectieve organisatieverandering
  • een betrokken samenwerking intern en extern
  • een op de vraag afgestemde dienstverlening
  • een optimale bedrijfsvoering
  • incentives om gewenst gedrag te sturen

Yours Advies doet meer! Zij biedt persoonlijke- en teamcoaching! Op unieke wijze bekwaam je je zelf om in het theater van de organisatie de meest effectieve rol te spelen die je tevreden stemt en ruimte en perspectief biedt. Lees meer onder: coaching »

 
   
 
 
‘De DVM aanpak begint met de vraag: wat willen we bereiken en betekenen (missie) én hoe gaan we dit herkenbaar naar de buitenwereld doen (visie)? De hefboom voor een echte transitie ontstaat als leden van een organisatie zich met hart en ziel aan de visie en missie, kunnen verbinden’:  Jan Tilburg, directeur Yours Advies »
disclaimer